Make your own free website on Tripod.com

Familia Eli

Christina Eli

Principal
Wilhelm Eli
Franz Jakob Eli
Johann Jacob Eli
Heinrich Eli
Margarida Eli
Cristina Eli
Maria Eli
Carolina Eli
Catharina Eli
Dorothea Eli
Margarida Eli
George Eli
Mathias Eli
Maria Eli
Pedro Eli
Mathias Pedro Eli
Clodoaldo Eli
Balduino Eli
Christina Eli
José Eli
Maria Eli
Maria Elisabetha Eli
Maria Margaretha Eli
Wilhelm Eli
Guilherme Eli
Leopoldo Eli
Bertholdo Eli
Maria Eli
Pedro Guilherme Eli
Joćo Eli
Catharina Eli
Pedro Eli
Pedro Joćo Eli
Ivo Eli
Avelino Eli
Pedro José Eli

Leonardo Joćo Theisen

08.04.1902 - 30.09.1977-Angelina(SC)

Christina Eli

24.07.1907- Angelina - 28.01.1975-Angelina

 

Christina Eli é filha de Pedro Eli e Joanna Augusta Eger. Casou-se em 06.07.1929.

Leonardo Joćo Theisen é filho de Joćo Theisen e Margarida Schmidt.

 

 

Filhos:

 

Gabriel Theisen

 

Filomena Theisen

 

Bernadete Theisen

 

Leo Theisen

 

Ivo Theisen

 

Rainildes Theisen

 

Adelinde Theisen

 

Alipio Theisen

 

Laurentino Theisen

 

Ida Theisen

 

Zeno Theisen

 

Valdina Theisen

 

Nilza Theisen

 

Escreva para:

Nilo Momm